Zálohovanie údajov – ako na zálohovací plán

Väčšina používateľov sa spolieha na to, že ich údaje sú bezpečne zálohované a je ich možné rýchlo obnoviť pri akejkoľvek havárii. Pri preverení stavu záloh firiem však bolo zistené,  že len asi 30 % údajov bolo možné skutočne obnoviť. Keď sa naozaj chcete spoľahnúť na Vašu zálohu, je potrebné, aby služba disponovala nasledujúcimi vlastnosťami.

 • Automatizácia

  Spustenie záloh je plne automatizované, bez nutnosti obsluhy

 • Monitorovanie

  Zálohy sú monitorované – aj napriek spustenému automatizovanému zálohovaniu môže záloha neprebehnúť – na to Vás upozorníme
 • Správne zvolené úložisko

  Dôležité je zvoliť úložisko zálohy mimo zariadenie, na ktorom sú originálne dáta

  Cloudové úložisko – dáta sú chránené aj v prípade „lokálnej katastrofy“ – ako napr. požiar, zatopenie, a iné

 • Bezpečnosť

  Zálohované údaje sú chránené pred vírusmi, ransomvérom, malvérom a pod.

  Ak dôjde k zašifrovaniu dát kvôli kybernetickému útoku, často sa zašifrujú aj zálohované dáta – pred tým Vás uchránime

Vyberte si z našich riešení

Naša profesionálna zálohovacia služba Profi Backup Vám umožňuje zálohovať počítače, servery (aj virtuálne) na vlastné miestne úložisko, napr. sieťové diskové pole NAS, externé disky, zdieľané úložisko, ale aj do bezpečného cloudového priestoru Microsoft Azure, ktorý spĺňa všetky nároky na zabezpečenie a súlad s pravidlami GDPR.

Profi Backup - ENDPOINT

10mesačne
 • záloha pracovnej stanice na vlastné úložisko -automatizovaná záloha -monitoring úspešnej zálohy
 • -bezpečnosť zálohovaných údajov

Profi Backup - SERVER

40mesačne
 • záloha pracovnej stanice na cloudové úložisko -automatizovaná záloha
 • -monitoring úspešnej zálohy -bezpečnosť zálohovaných údajovFeature 2

Profi backup - virtuálny server

20mesačne
 • záloha virtuálneho servera na cloudové úložisko -automatizovaná záloha
 • -monitoring úspešnej zálohy -bezpečnosť zálohovaných údajov

Profi Backup - ENDPOINT PLUS

10 + 0,1 €/GBmesačne
 • záloha pracovnej stanice na vlastné úložisko -automatizovaná záloha -monitoring úspešnej zálohy
 • -bezpečnosť zálohovaných údajov

Profi backup - SERVER PLUS

40+ 0,1 €/GBmesačne
 • záloha pracovnej stanice na cloudové úložisko -automatizovaná záloha
 • -monitoring úspešnej zálohy -bezpečnosť zálohovaných údajovFeature 2

Profi backup - virtuálny server PLUS

20+ 0,1 €/GBmesačne
 • záloha virtuálneho servera na cloudové úložisko -automatizovaná záloha
 • -monitoring úspešnej zálohy -bezpečnosť zálohovaných údajov