Myslíme ekologicky

Na našej planéte nám záleží. 

Uvedomujeme si svoju všeobecnú environmentálnu zodpovednosť. Snažíme sa aktívne ponúkať produkty, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu. Aktívne upozorňujeme zákazníkov na povinnosti súvisiace s likvidáciou elektronického odpadu a zároveň zabezpečujeme likvidáciu starých zariadení cez kolektívny systém pre nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení.

 ​​Elektroodpad

Zabezpečujeme ekologickú likvidáciu elektroodpadu - nielen popri našej každodennej práci, ale umožňujeme aj ostatným využiť naše zberné nádoby a miesta. Použité batérie, stará IT technika, nabíjačky. Nie sme zberný dvor, ale ak by ste mali rizikový odpad vyhodiť do koša, radšej ho prineste k nám.

 ​​Renovovaná a repasovaná technika

Konzum dnešnej spoločnosti je enormný. Nakupujeme, nakupujeme, nakupujeme. Pri najbližšom výbere pracovnej techniky si skúste pozrieť repasované zariadenia v top kvalite. Znížia sa náklady na výrobu nových produktov a zníži sa hromadený odpad.

 ​​Vzdialený servisný support

Uhlíková stopa sa dá znížiť aj servisovaním na diaľku. Uprednostňujeme vzdialený servis, čím obmedzujeme presúvanie sa k zákazníkom autom. Kvalita servisu sa neznižuje, opravy a zásahy sú rýchlejšie a šetríme aj planétu.