Teší nás, že sa môžeme podieľať na rozvoji a podpore dobrých stránok našej spoločnosti. Rozvoj školstva, vedenie ľudí k pohybu a podpora dobročinnosti a pomoci slabším sú témy, na ktoré nechceme zabúdať. Podporujeme a pomáhame, ako sa len dá (v rámci našich možností). Ak by ste sa aj vy chceli zapojiť a neviete ako, radi Vás nasmerujeme.

Školy a škôlky
Okrem poskytovania zvýhodnených licencií poskytujeme školám a škôlkam poradenstvo, vybavujeme im schvaľovacie procesy pre nárok na licencie a naše služby ponúkame s výraznými zľavami.
Športové podujatia
podporujeme šport a podujatia, ktoré motivujú ľudí k zdravému pohybu. Vyše desať rokov organizujeme Medzinárodný maratón mieru v Košiciach a ďalšie menšie akcie.
Neziskové organizácie
Aj neziskové organizácie majú k dispozícii množstvo služieb a produktov zdarma, len o tom nevedia. Radi Vám poradíme, ako čerpať možnosti, na ktoré máte nárok.
Pomoc pre Maják nádeje
Občianske združenie Maják nádeje sa venuje ochrane ľudskej dôstojnosti, zmierňovaniu a odstraňovaniu príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. Podporujeme ich balíkom MSP služieb zdarma.
Ak sa chcete pridať, dáme Vám na nich kontakt.
Prispievame
Každý mesiac prispievame neziskovej organizácii Človek v ohrození. Záleží nám, aby tí, ktorí chcú pomáhať na to mali prostriedky a mohli. Prispievame málom, ale predsa. Za ich prácu ďakujeme.