V akom stave máte Vaše IT? Aké sú Vaše zraniteľnosti?

Cielenými otázkami odhalíme aktuálny stav prvkov Vášho IT, zanalyzujeme možné hrozby a navrhneme riešenia, ktoré by situáciu buď odstránili alebo zlepšili. S výberom riešení sa prispôsobujeme Vaším finančným možnostiam.
Niekedy stačí malá zmena a bezpečnosť narastá niekoľko-násobne.

Základný audit IT

  • analýza aktuálnych riešení – pomenovanie nedostatkov
  • návrh odstránenia nedostatkov – návrh harmonogramu nasadenia

Audit IT bezpečnosti

  • hĺbková kontrola a analýza firewallu – analýza bezpečnosti Microsoft tenantu
  • obnova dát zo zálohy – skúška / úspešnosť

Audit zálohovania

  • definícia citlivých dát, ich umiestnenia
  • návrh zálohovacieho plánu

* koncová cena závisí od veľkosti spoločnosti a diverzity IT riešení

Je Vaše zabezpečenie dostatočné?
Je Vaša záloha použiteľná?
Funguje Váš antivírus a firewall?
Ktoré všetky dáta sú citlivé?

Vďaka nášmu širokému portfóliu služieb a ich dlhoročnému poskytovaniu máme vytipované riešenia, ktoré fungujú, sú navzájom poprepájané a podchytávajú základné požiadavky na IT naprieč jej všetkými segmentmi.

Veľa firiem má niektoré segmenty pokryté dvojnásobne, niektoré vôbec. Zoptimalizujeme ako Vaše náklady, tak aj bezpečnosť a zvýšime technologickú úroveň.

Vyberte si Audit, ktorý sa Vám hodí!

Poradíme Vám?