MSP – moderná forma IT outsourcingu

SERVIS IT PRE FIRMY – Outsourcing ako forma zabezpečenia určitých potrieb firmy externou spoločnosťou sa v oblasti starostlivosti o informačný systém stal u menších a stredných firiem štandardom, ktorý výrazne zlepšuje kvalitu fungovania IT v spoločnosti, pri výrazne nižších nákladoch.

Okrem “veľkého” outsourcingu, ktorý si môžu dovoliť len veľmi veľké a finančne silné firmy, ponúkame celé spektrum na mieru šitých flexibilných programov prevzatia starostlivosti o časti informačného systému.

V segmente malých a stredných firiem je základom zmluvná starostlivosť o sieť, počítače a servery. Túto niekedy zabezpečujú jednotlivci – správcovia, živnostníci, či dokonca študenti. Vtedy sa však nedá hovoriť o profesionálnej outsourcingovej službe. Zákazník prichádza o viaceré výhody pri väčšinou podobnej cene za službu. Spomeňme hlavne zastupiteľnosť správcu, firemné zázemie, možnosti financovania projektov, záruky firmy a podobne.

Ponúkame Vám viacero outsourcingových programov prístupných aj najmenším firmám.

Managed Service Provider (MSP)

termín MSP označuje firmu, ktorá na diaľku spravuje IT infraštruktúru zákazníkov, servery, pracovné stanice a ďalšie IT zariadenia. Súčasťou správy je automatizovaný monitoring. Služby sú poskytované na základe MSP zmluvy, cena je stanovená formou predplatného, ktoré je vypočítané podľa počtu a druhu spravovaných zariadení. Služby sú poskytované v súlade so smernicou GDPR, čo popisuje samostatná zmluva o ochrane osobných údajov.

Neoceniteľné výhody MSP

najdôležitejšou výhodu IT outsourcingu je možnosť sústrediť sa na Vaše „core“ podnikane, problematika správy IT a zabezpečenia je dnes natoľko široká, že nie je možné venovať sa jej len ako koníčku alebo čerpať z laických vedomostí

  • profesionálne služby

  • zastupiteľnosť

  • služby šité na mieru

  • servis na diaľku aj v servisnom centre

Ako na to

pri zavádzaní outsourcingových služieb odporúčame nasledujúcu postupnosť krokov

  • podrobné vysvetlenie ponúkaných služieb na osobnom stretnutí, predstavenie spoločnosti
  • audit potrieb a návrh riešenia
  • cenová ponuka služieb  a návrhy MSP a GDPR zmlúv
  • nasadenie služieb

naša spolupráca je založená na vyrovnanom partnerstve a je prínosom pre obidve strany