HomeServis IT pre firmy
Outsourcing ako forma zabezpečenia určitých potrieb firmy externou spoločnosťou sa v oblasti starostlivosti o informačný systém stal u menších a stredných firiem štandardom, ktorý výrazne zlepšuje kvalitu fungovania IT v spoločnosti, pri výrazne nižších nákladoch.

Okrem “veľkého” outsourcingu, ktorý si môžu dovoliť len veľmi veľké a finančne silné firmy, ponúkame celé spektrum na mieru šitých flexibilných programov prevzatia starostlivosti o časti informačného systému.

V segmente malých a stredných firiem je základom zmluvná starostlivosť o sieť, počítače a servery. Túto niekedy zabezpečujú jednotlivci – správcovia, živnostníci, či dokonca študenti. Vtedy sa však nedá hovoriť o profesionálnej outsourcingovej službe. Zákazník prichádza o viaceré výhody pri väčšinou podobnej cene za službu. Spomeňme hlavne zastupiteľnosť správcu, firemné zázemie, možnosti financovania projektov, záruky firmy a podobne.

Ponúkame Vám viacero outsourcingových programov prístupných aj najmenším firmám.

Profesionálne služby

prenechajte špecializované služby profesionálom a venujte sa naplno svojmu biznisu

Zastupiteľnosť

Aj keď majú maši zákazníci prideleného zodpovedného špecialitu, je kedykoľvek v prípade jeho neprítomnosti plne zastupiteľný niektorým z kolegov

Služby šité na mieru

Naše služby prispôsobíme Vašim požiadavkám

Vzdialený servis aj servis na mieste

Okamžitý zásah Vám zabezpečia naše služby vzdialeného servisu, osobná návšteva v dohodnutom časovom intervale má však tiež svoje výhody

AKO SI OBJEDNÁTE SLUŽBY ?

 
 
 

Jednoducho sa nás spýtajte na cenu a ponuku služieb

 
Ak uprednostňujete paušálny servisný poplatok, vypočítame Vám ho podľa počtu spravovaných zariadení a požiadaviek na rýchlosť dodania služby.

Ak chcete platiť presne podľa dodaných výkonov, vyberte si z niektorého nášho servisného programu, prípadne si nechajte poradiť našimi špecialistami.

 
Ponuka servisných pogramov Opýtajte sa na podrobnosti
4337

SPRÁVA IT

 
 
 
Ponúkame Vám viacero outsourcingových programov prístupných aj najmenším firmám.

 

SPRÁVA IT

 • mesačný alebo ročný paušál so stanoveným počtom predplatených servisných hodín
 • zľavnené servsiné hodiny nad rámec paušálu
 • bezplatná doprava, alebo satnovený počet bezplatných výjazdov
 • pridelený správca, samozrejme s náhradníkom v prípade neprítomnosti
 • plánovaná technická aj softvérová profylaktika všetkých IT zariadení
 • plán zálohovania a ostatného zabezpečenia
 • vzdialený servis
 • zmluvný vzťah

pre melé firmy, ktoré nevlastnia sieťový server a sú to programy servis S1S7

pre stredné firmy s doménovým serverom programy D1D+

pre jednotlivcov, či živnostníkov s len základným vybavením programy Servis 2×1Servis 4×4

 

OUSOURCING IT MANAŽMENTU PLUS

pre všetkých, ktorí potrebujú plánovať výdavky na správu IT

 • pevný mesačný paušál stanovený podľa rozsahu spravovanej techniky s presne definovaným rozsahom poskytovaných služieb
 • pravidelná správa s auditom vedeniu
 • bezplatná doprava, alebo satnovený počet bezplatných výjazdov
 • pridelený správca, samozrejme s náhradníkom v prípade neprítomnosti
 • plánovaná technická aj softvérová profylaktika všetkých IT zariadení
 • plán zálohovania a ostatného zabezpečenia
 • vzdialený servis
 • zmluvný vzťah

 

KOMPLETNÝ OUTSOURCING IT

ak sa nechcete zaoberať otázkami obnovy Vášho IT, vyhnúť sa nepredvídaným výdajom na opravy, sledovať uplynutie záručných lehôt a podobne

 • kompletné outsourcovanie techniky aj služieb
 • prenájom počítačov, serverov, tlačiarní formou operatívneho leasingu
 • pravidelný výmena techniky po určenom období prevádzky za novú
 • flexibilný prenájom softvéru podľa aktuálnych potrieb firmy

 

PRENÁJOM JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ

 • napr. prenájom tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane vymedzeného rozsahu servisu a spotrebného materiálu

 

Každá forma poskytovaných služieb je vždy prispôsobená potrebám konkrétneho zákazníka, s našim doporučením podľa skúseností v podobných prostrediach.

Outsourcing
Outsourcing