Project Description

Väčšina používateľov sa spolieha na to, že ich údaje sú bezpečne zálohované a je ich možné rýchlo obnoviť pri akejkoľvek havárii. Pri preverení stavu záloh firiem však bolo zistené,  že len asi 30 % údajov bolo možné skutočne obnoviť. Keď sa naozaj chcete spoľahnúť na Vašu zálohu, je potrebné, aby služba disponovala nasledujúcimi vlastnosťami.