Správu IT infraštruktúry môžeme rozdeliť na správu samotných jednotiek ako sú napríklad Endpoint – Server – Firewall – NAS – Používateľ – Služba. Správa jednotky potom pozostáva z jednotlivých služieb ako sú napríklad monitoring života zariadenia, monitoring hardvéru, monitoring aktualizácií operačného systému, monitoring zabezpečenia, EDR a ďalšie. Rozsah poskytnutých služieb vyberáme podľa našich skúseností aj skúseností a odporúčaní svetových MSP a prispôsobujeme ho potrebám konkrétnych zákazníkov.

Napríklad pre správu endpointov máme 3 základné úrovne

E1 – Endpoint zaradený so správy (pripojenie na monitorvací server, asset management)

E2 – Endpoint s monitoringom bezpečnosti (+denný dohľad, 24/7 monitoring zabezpečenia vrátane aktualizácií OS, aktualizácií bezpečnostného softvéru so základnou automatizáciou)

E3 – Plne manažovaný endpoint (+pokročilé zabezpečenie, EDR)